Świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • księgi handlowe,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów, 
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • bezpłatny program do wystawiania faktur,  
  • kadry i płace, zatrudnianie obcokrajowców,
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie wniosków do urzędu pracy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, 
  • rozliczanie księgowo-podatkowe dotacji zewnętrznych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.