Wyceny usług dokonujemy po analizie potrzeb zgłaszanych przez Klienta. Cena uzależniona jest od następujących czynników:

  • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowo-podatkowej,
  • forma prowadzonej działalności, 
  • różnorodność i stopień skomplikowania operacji gospodarczych,
  • liczba osób i forma zatrudnienia,  
  • ilość dokumentów,
  • częstotliwość i rodzaje raportów.