Skip to content
Jak należy wprowadzić samochód do firmy Drukuj
29.08.2010.

Samochód osobowy może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wówczas należy ustalić jego wartość początkową na podstawie dokumentu zakupu.

W tym przypadku nie ma znaczenia data nabycia samochodu. W przypadku braku dokumentu zakupu można zastosować art. 22g ust. 8 ustawy o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Przepis ten mówi, że jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji środków trwałych, wartość początkową tych środków przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Aby wprowadzić prywatny samochód do ewidencji środków trwałych, należy sporządzić oświadczenie przedsiębiorcy zawierające: datę przekazania samochodu na potrzeby prowadzonej działalności, szczegółowy opis tego samochodu, jego wartość początkową oraz sposób ustalenia tej wartości. Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych następuje pod datą przekazania go do używania w firmie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od następnego miesiąca po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne księgowane są w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 3.500 zł, podatnik może dokonać odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o pdof).

W przypadku gdy wartość początkowa samochodu nie przekracza 3.500 zł, podatnik może też nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych i nie dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych – na podstawie art. 22d ustawy o pdof. Samochód może zostać uznany za wyposażenie i jego wartość - na podstawie oświadczenia podatnika - można ująć bezpośrednio w kosztach, tj. wpisać w kolumnie 13 księgi pod datą oddania do używania. Natomiast gdy wartość początkowa samochodu przekraczać będzie 1.500 zł, należy objąć go ewidencją wyposażenia – na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Jednakże zaliczenie lub niezaliczenie samochodu osobowego do środków trwałych ma wpływ na kwalifikowanie wydatków związanych z jego używaniem do kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji gdy podatnik nie wprowadzi samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych, koszty jego eksploatacji powinien rozliczać z uwzględnieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, czyli w oparciu ewidencję przebiegu pojazdu.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Warte uwagi

Czy zostać czynnym podatnikiem VAT czy korzystać ze zwolnienia w podatku VAT?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Na pewno masz wiele pytań dotyczących samego prowadzenia księgowości np. wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym lub opodatkowanie podatkiem VAT. Zastanawiasz się, czy być czynnym podatnikiem VAT, czy też korzystać ze zwolnienia z tego podatku.

>>>
 
Działalność gospodarcza rozpoczęta w ciągu roku a limit zwolnienia z podatku VAT

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku,

>>>
 
Rozliczenie straty na etapie zaliczek na podatek dochodowy

Rozliczając stratę z działalności gospodarczej należy uwzględnić zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o pdof, z którego wynika, że stratę z działalności można rozliczyć tylko...
>>>
 
Rozliczenie podatku VAT przy zapłacie w ratach

W sytuacji, gdy sprzedawca otrzymał przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi część należności, obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, w tej części.
>>>
 
Jak należy wprowadzić samochód do firmy

Samochód osobowy może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wówczas należy ustalić jego wartość początkową na podstawie dokumentu zakupu.
>>>
 
Skutki sprzedaży samochodu wykorzystywanego w działalności

Gdy przedmiotem zbycia jest pojazd będący środkiem trwałym lub samochód niezaliczony do środków trwałych z uwagi na zamierzony okres jego używania krótszy niż rok sprzedaż takiego auta stanowi przychód z działalności gospodarczej.
>>>
 
Odliczenie VAT od wykupu samochodu w leasingu

Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
>>>
 
Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu w firmie

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej różnego rodzaju samochody...
>>>
 
Rozliczenie podatkowe faktur korygujących u sprzedawcy.

Sprzedawca zmieniając jakąkolwiek pozycję na fakturze musi wystawić fakturę korektę do pierwotnej faktury. Rozliczenie podatkowe VAT takich faktur korygujących zależy od kliku czynników i jest różne w zależności od poszczególnych sytuacji.
>>>
 
Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Poradnik dla osób fizycznych, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Proste wyszczególnienie wszystkich obowiązków wobec Urzędu Gminy, Urzędu Skarbowego i ZUS przyszłego przedsiębiorcy.
>>>
 

Ważne terminy

Do 20-go dnia miesiąca:
  •  wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiąc poprzedni,

 

Polecane strony

Kreacja i projekt:
www.b61.pl
Hydraulika siłowa:
www.hektos.pl

Odwiedzających: 174757
Katalog stron WEB24 Katalog SEO Katlog w interecie FMedia DI WEBWEB Katalog Bajery SEO Supreme 4DV Spis stron Skocz KATALOOG Po godzinach Webtree Toplista BestNews Katalog Lublin Home Strony  firmowe Ciekawe strony Strony Lublin Spis firm ComWeb Katalog stron INPLUS Abix Biuro Katalog stron Katalog IBL Otwarty katalog E-Katalog Strony 4 Dobre rzeczy Sznurkowanie  Home Strony Prawne Dobry katalog